Kategoriler
Fizik

Yüksek Lisans Tezim

2012 yılı Haziran ayında tamamladığım Yüksek Lisans Tezimi özellikle fizikçi arkadaşlarla paylaşıyorum.

Tez Başlığı:

BAZI AB2 TİPİ SERT BİLEŞİKLERİN TEMEL FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İLK İLKELER YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

Tez Özeti:

Bu çalışmada genelleştirilmiş gradyent (GGA) yaklaşımı altında MN2 (M = Hf, Ta, W) bileşiklerinin bazı yapısal, elektronik, elastik ve termodinamik özellikleri düzlem-dalga pseudopotansiyel ve yoğunluk fonksiyoneli teorisine dayanan ab-initio metodla hesaplandı. Bileşiklerin örgü parametreleri, LDA+U ve GGA+U yaklaşımlarının örgü parametreleri üzerine etkileri, formation entalpileri, faz geçişleri, bant yapıları, toplam ve kısmi durum yoğunluğu (DOS) eğrileri, elastik sabitleri, elastik sabitlerinin basınçla değişimleri, Zener anizotropi faktörleri, Poisson oranları, Sertlik dereceleri, Young ve Shear modülleri, Debye ve Erime sıcaklıkları, ses hızları hesaplandı. Aynı zamanda, bazı termodinamik özelliklerin geniş basınç ve sıcaklık aralıklarında değişimleri incelendi. XO2 (X = Hf, Th, Zr) Bileşikleri için bu hesaplamalara DFT+U yaklaşımı altında bakıldı ve ayrıca optik ve titreşimsel özellikleri incelendi. Elde edilen sonuçlar mevcut deneysel ve teorik sonuçlarla karşılaştırıldı. Kullandığımız metodun bileşiklerin özelliklerini belirlemede doğru sonuçlar verdiği görüldü.
İndirmek için BURAYA TIKLAYIN

BONUS:

“First Principle Studies on GdCu”  başlıklı uluslarası Fizika dergisinde yayınlanan makalem.

clomid 50 mg kaufen

Yazar Ahmet Hakan Ergün

Web sitesi ve programa alanında bilgilerimi buradan paylaşacağım