C# ile Textbox’a Sadece Sayı Girişi


C# ile istenilen Textbox’a sadece sayı veya sadece harf girişine izin verilmesini sağlamak:

Share Button